Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hàng ngàn người dân, học sinh tại huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đội mưa cổ vũ cho thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ. Video: T.D

Hàng ngàn người dân, học sinh tại huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đội mưa cổ vũ cho thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ. Video: T.D


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon