Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hình ảnh ghi lại cá voi bị mắc kẹt tại sông East Alligator, Úc - Nguồn: Telegraph

Hình ảnh ghi lại cá voi bị mắc kẹt tại sông East Alligator, Úc - Nguồn: Telegraph

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon