Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hơn 150 người chết vì lũ quét ở Indonesia, Đông Timor

image beaconimage beaconimage beacon