Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hồ lớn nhất Đài Loan 'phơi đáy' vì hạn hán

image beaconimage beaconimage beacon