Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hai tay vợt hối hả chạy đến cứu giúp cô gái lượm banh sau khi đổ gục ở Giải quần vợt Úc mở rộng - Nguồn: RT Sports

Hai tay vợt hối hả chạy đến giúp cô gái lượm banh đổ gục ở Giải quần vợt Úc mở rộng - Nguồn: RT Sports


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon