Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hiện trường vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại. Nguồn: NDCC

Hiện trường vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại. Nguồn: NDCC


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon