Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hoàng Đức trở lại, tuyển Việt Nam tập luyện dưới mưa lạnh chiều 17-1

Đội tuyển Việt Nam tập luyện buổi thứ 3 kể từ khi hội quân tháng 1-2022 - Video: VFF


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon