Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Iran, Nga, Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung - Video: TRT WORLD

Iran, Nga, Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung - Video: TRT WORLD


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon