Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Kết thúc buổi tư vấn chung, rất nhiều bạn học sinh ở Huế đã đến gặp trực tiếp các thầy trong ban tư vấn để hỏi về các thắc mắc về kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới - Video: NHẬT LINH

Kết thúc buổi tư vấn chung, rất nhiều học sinh ở Huế đã đến gặp trực tiếp các thầy trong ban tư vấn hỏi về kỳ thi tốt nghiệp THPT - Video: NHẬT LINH
image beaconimage beaconimage beacon