Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Không chỉ du khách mà cả các đoàn cứu trợ nhân tiện thăm Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà cũng bỏ thức ăn cho khỉ. Nguồn B.V.T

Không chỉ du khách mà cả các đoàn cứu trợ nhân tiện thăm Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà cũng bỏ thức ăn cho khỉ. Nguồn B.V.T

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon