Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Khoảnh khắc Đinh Thị Bích bị đối thủ Malaysia tông trúng khi gần về đích - Nguồn: VTV

Khoảnh khắc Đinh Thị Bích bị đối thủ Malaysia tông trúng khi gần về đích - Nguồn: VTV


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon