Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Khoảnh khắc con gái của ông Trump xúc động trong bài phát biểu cuối cùng của ông Trump trên cương vị tổng thống ngày 20-1 - Video: Sky News

Khoảnh khắc con gái của ông Trump xúc động trong bài phát biểu cuối cùng của ông Trump trên cương vị tổng thống ngày 20-1 - Video: Sky News

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon