Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Lãnh đạo TP.HCM và TP Thủ Đức ra quân trồng cây xanh sáng 7-3 - Video: LÊ PHAN

Lãnh đạo TP.HCM và TP Thủ Đức ra quân trồng cây xanh sáng 7-3 - Video: LÊ PHAN

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon