Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Lính Mỹ phạm sai lầm 'chết người' trong diễn tập

image beaconimage beaconimage beacon