Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Lễ rước 22 xác ướp Ai Cập cổ đại về ngôi nhà mới trong đêm 3-4 - Nguồn: AFP

Lễ rước 22 xác ướp Ai Cập cổ đại về ngôi nhà mới trong đêm 3-4 - Nguồn: AFP

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon