Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ hai thanh niên vận chuyển pháo nổ thuê qua biên giới ở Lạng Sơn. Video: V.T.

Lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ hai thanh niên vận chuyển pháo nổ thuê qua biên giới ở Lạng Sơn. Video: V.T.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon