Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Lara Trump, con dâu của ông Trump, trả lời phỏng vấn trên Đài Fox News - Video: Twitter/Fox News

Lara Trump, con dâu của ông Trump, trả lời phỏng vấn trên Đài Fox News - Video: Twitter/Fox News

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon