Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

loc ba

Đông đảo du khách chen lấn trong khuôn viên miễu Bà chúa xứ Núi Sam để cúng viếng và xin lộc Bà cầu bình an năm mới - Video: BỬU ĐẤU

TIẾP THEO

HIỆN ĐANG PHÁT: Thế giới

loc ba

loc ba

Logo Tuổi trẻ Tuổi trẻ

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon