Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Một trong các video ghi lại cảnh xe tăng Nga được chuyển tới vùng Voronezh - Nguồn: TWITTER

Một trong các video ghi lại cảnh xe tăng Nga được chuyển tới vùng Voronezh - Nguồn: TWITTER

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon