Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Marvin Vettori "đau điếng" người sau khi nhận cú đá vào chỗ hiểm - Nguồn: MMA Fighting

Marvin Vettori "đau điếng" người sau khi nhận cú đá vào chỗ hiểm - Nguồn: MMA Fighting

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon