Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Minh họa quá trình dùng xe tải đưa khách trót lọt qua chốt kiểm dịch số 2 Bình Thuận.

Minh họa quá trình dùng xe tải đưa khách trót lọt qua chốt kiểm dịch số 2 Bình Thuận.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon