Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo dịp Tết bị xử phạt ra sao?

Cứ vào dịp Tết, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo  vẫn thường xảy ra ở một số nơi, dù đây là các hành vi bị cấm và người có hành vi này có thể bị xử phạt tù theo quy định của pháp luật hiện hành. 


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon