Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nắp cống hư hỏng hàng loạt, dân bức xúc, lo sợ.

Nắp cống hư hỏng hàng loạt, dân bức xúc, lo sợ.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon