Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

NASA phát hành video ghi lại quá trình đáp xuống về mặt sao Hỏa của tàu thăm dò Perseverance - Nguồn NASA/YOUTUBE

NASA phát hành video ghi lại quá trình đáp xuống về mặt sao Hỏa của tàu thăm dò Perseverance - Nguồn NASA/YOUTUBE

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon