Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

neil

Dẫn chương trình của đài Fox News không nể nang cắt sóng thư ký báo chí Nhà Trắng

TIẾP THEO

HIỆN ĐANG PHÁT: Thế giới

neil

neil

Logo Tuổi trẻ Tuổi trẻ

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon