Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[NEWS] UFM chính thức nhận hồ sơ xét tuyển học bạ và điểm kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021

UFM chính thức nhận hồ sơ xét tuyển học bạ và điểm kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021

Đọc bài gốc tại đây.

image beaconimage beaconimage beacon