Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Người biểu tình tuần hành ngày 22-2-2021 để phản đối cuộc đảo chính quân sự tại thành phố Myitkyina bang Kachin, Myanmar - Video: Frontier Myanmar

Người biểu tình tuần hành ngày 22-2 để phản đối cuộc đảo chính quân sự tại thành phố Myitkyina bang Kachin, Myanmar - Video: Frontier Myanmar

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon