Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Người dân làng Tắc Rối làm bè đi lại trên sông Tranh. Video: Thanh Chung

Người dân làng Tắc Rối làm bè đi lại trên sông Tranh. Video: Thanh Chung

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon