Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Người Mỹ nhiễm nCoV hoảng sợ vì mất điện trong giá rét

image beaconimage beaconimage beacon