Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ngập lụt nghiêm trọng ở Jakarta, 5 người chết

image beaconimage beaconimage beacon