Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nguyên PGĐ viện Tim Hà Nội bị bắt: “Miếng bánh” đấu thầu khiến bao bệnh viện nhúng chàm

Nguyên PGĐ viện Tim Hà Nội bị bắt: “Miếng bánh” đấu thầu khiến bao bệnh viện nhúng chàm

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon