Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nguyễn Văn Lai tự tin, vừa về đích vừa giơ tay chào khán giả - Nguồn: VTV

Nguyễn Văn Lai tự tin, vừa về đích vừa giơ tay chào khán giả - Nguồn: VTV


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon