Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nhà ngoại giao Nga đẩy xe cuốc bộ rời Triều Tiên

image beaconimage beaconimage beacon