Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nhà vua Tây Ban Nha trao tặng huân chương cho Tổng giám đốc TTXVN

Nhà vua Tây Ban Nha trao tặng huân chương cho Tổng giám đốc TTXVN

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon