Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nhóm đối tượng thường tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe sau đó quay video đưa lên các trang mạng xã hội. (Clip Công an cung cấp)

Nhóm đối tượng thường tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe sau đó quay video đưa lên các trang mạng xã hội. (Clip Công an cung cấp)


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon