Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nhóm chuyên gia điều tra nguồn gốc COVID-19 đến Vũ Hán, Trung Quốc ngày 14-1 - Video: AP

Nhóm chuyên gia điều tra nguồn gốc COVID-19 đến Vũ Hán, Trung Quốc ngày 14-1 - Video: AP

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon