Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Những người trên thùng xe đông lạnh được CSGT động viên để chờ hướng giải quyết.

Những người trên thùng xe đông lạnh được CSGT động viên để chờ hướng giải quyết.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon