Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Những quy định mới có hiệu lực đối với công chức từ tháng 12.2021

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 10.12.2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức , viên chức. Theo Nghị định 89 này, có nhiều điểm mới tác động đến quyền, nghĩa vụ của công chức.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon