Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Những thay đổi mới nhất trong cách tính lương hưu từ tháng 1.2022

Kể từ tháng 1.2022, cách tính lương hưu có nhiều thay đổi theo hướng điều chỉnh tăng. Vậy mức điều chỉnh lương hưu từ năm 2022 là bao nhiêu, những đối tượng nào sẽ được điều chỉnh lương hưu ? 


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon