Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nhiều bạn trẻ Hà thành hào hứng check-in chợ Hàng Lược ngày cuối tuần - Video: HÀ QUÂN

Nhiều bạn trẻ Hà thành hào hứng check-in chợ Hàng Lược ngày cuối tuần - Video: HÀ QUÂN


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon