Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, quyền hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nói về buổi tư vấn tuyển sinh ở Thừa Thiên Huế sáng 28-3 - Video: NHẬT LINH

PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, quyền hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nói về buổi tư vấn tuyển sinh ở Thừa Thiên Huế sáng 28-3 - Video: NHẬT LINH
image beaconimage beaconimage beacon