Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Photo] Những hình ảnh ấn tượng của chiến đấu cơ F-35 vừa bị cấm bay

Logo VietnamPlus Của (Vietnam+) của VietnamPlus | Trang chiếu 1 / 15: Một chiếc F-35A cất cánh để tham gia diễn tập tiếp nhiên liệu trên không vào ban đêm. (Nguồn: Lockheed Martin)

Một chiếc F-35A cất cánh để tham gia diễn tập tiếp nhiên liệu trên không vào ban đêm. (Nguồn: Lockheed Martin)

© Lockheed Martin

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon