Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Quan chức Đài Loan nhận trách nhiệm vụ tàu bị 'xé toạc'

image beaconimage beaconimage beacon