Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH để tính hưởng lương hưu

Trong Thông tư 06/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội ( BHXH ) về BHXH bắt buộc có nêu cụ thể về tiền lương tháng đóng BHXH để tính hưởng lương hưu và bổ sung quy định về trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon