Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Rối bời việc cấp giấy đi đường cho người Hà Nội ra đường

Người dân và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tỏ ra khá lúng túng với các quy định của Hà Nội về giấy đi đường khi không phân biệt được mình nằm trong nhóm nào để xin giấy.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon