Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Sẵn đào phục vụ, nhưng nhu cầu mua của người dân chưa cao

Dù có đủ các loại đào sẵn sàng để phục vụ, nhưng theo nhiều tiểu thương, năm nay, nhu cầu mua sắm sản phẩm này của người dân chưa cao.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon