Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Sức mạnh tàu sân bay Mỹ triển khai tới Biển Đông

image beaconimage beaconimage beacon