Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu đổ bộ USS Makin Island hiệp đồng diễn tập trên Biển Đông ngày 9-4-2021 - Nguồn: US NAVY

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu đổ bộ USS Makin Island hiệp đồng diễn tập trên Biển Đông ngày 9-4-2021 - Nguồn: HẢI QUÂN MỸ

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon