Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tàu vũ trụ Crew Dragon kết nối thành công với ISS và 4 nhà du hành được chào đón - Nguồn: AP

Tàu vũ trụ Crew Dragon kết nối thành công với ISS và 4 nhà du hành được chào đón - Nguồn: AP

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon