Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tổng thống Trump và phu nhân Melania gửi lời chúc Giáng sinh ngày 24-12-2020 - Video: Fox News

Tổng thống Trump và phu nhân Melania gửi lời chúc Giáng sinh ngày 24-12-2020 - Video: Fox News

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon